Remont ul. Siewnej w Dębnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK-23

TERMIN REALIZACJI: 2023-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 552 166,62 zł DOFINANSOWANIE: 252 248,00 zł ZAKRES ZADANIA: Droga gminna zostanie zmodernizowana na odcinku 177 m, gdzie nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, z zapadlinami i dziurami. Naprawiona zostanie jezdnia i chodnik. Zmianie ulegnie lokalizacja progu zwalniającego, który obecnie koliduje z wjazdem na teren centrum handlowego. Ponadto stare oprawy sodowe zostaną zastąpione energooszczędnym oświetleniem. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – remonty dróg.      

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:40 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 4:43 pm