Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2023-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 88 254,00 zł DOFINANSOWANIE: 70 602,00 zł ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji doświetlone zostaną cztery przejścia dla pieszych w Dębnie na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych.      

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:43 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 4:47 pm