Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 105 731,00zł DOFINANSOWANIE: 88 783,00zł ZAKRES ZADANIA: Doświetlono cztery przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Daszyńskiego w Dębnie. Na przejściach zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp. Zamontowano osiem  nowych lamp. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.      

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:47 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 4:52 pm