Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych)

TERMIN REALIZACJI: 2021-2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 107 237,90 zł DOFINANSOWANIE: 85 784,56 zł ZAKRES ZADANIA: Poprawiło się bezpieczeństwo na trzech przejściach dla pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie, które zostały doświetlone. Zastosowano aktywne znaki z detektorem ruchu, umożliwiające wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp. DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwój Dróg - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.        

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:52 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 2:36 pm