Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami, przepompowaniami ścieków w m. Krześnica gm. Dębno – ETAP I

TERMIN REALIZACJI: 2020-2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 814 386,37 zł KOSZTY KWALIFIKOWALNE: 2 011 739,80 zł DOFINANSOWANIE: 1 280 070 zł ZAKRES ZADANIA: Wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną z przyłączami i przepompowniami ścieków. W ramach inwestycji powstało łącznie 5,775 km sieci kanalizacyjnej. W pierwszym etapie wybudowano odcinek wzdłuż drogi powiatowej z Cychr w kierunku Dąbroszyna. Liczba nowych podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 45.  Wybudowana sieć została włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry, skąd ścieki są kierowane do gminnej oczyszczalni ścieków w Dębnie. DOFINANSOWANIE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

Opublikowane: 7 marca, 2024 12:50 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 2:23 pm