Polsko – Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

TERMIN REALIZACJI: 2020-2023 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 712 219,24 Euro DOFINANSOWANIE: 1 455 386,34 Euro ZAKRES ZADANIA: Projekt obejmował kompleksową modernizację zabytkowej willi przy ulicy Mickiewicza 43 w Dębnie oraz doposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Liepe. Zakładał także wiele działań promujących Region Doliny Środkowej Odry (RDŚO) tworząc wspólną ofertę łączącą polskie i niemieckie walory turystyczne w postaci ścieżek rowerowych, tras tematycznych, obiektów przyrodniczych i architektonicznych, baśni i legend zarówno wśród dzieci i młodzieży, turystów oraz mieszkańców tych malowniczych terenów. W celu realizacji tych założeń wykonano szereg działań w postaci stworzenia portalu internetowego zawierającego informacje na temat obszaru całego RDŚO www.debnonaturalnie.eu. Działania obejmowały również organizację warsztatów, spotkań i szkoleń u obu partnerów.  W willi w Dębnie powstał punkt informacji turystycznej, sale konferencyjne, miejsce spotkań i warsztatów rękodzielników, sale z ekspozycjami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Projekt był realizowany przez Gminę Dębno jako Partnera Wiodącego i organizację pożytku publicznego EJF gemeinnützige AG jako Partnera Projektu. DOFINANSOWANIE: InterregVa Oś priorytetowa I: Natura i Kultura.

Opublikowane: 7 marca, 2024 12:44 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 1:57 pm