Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno

TERMIN REALIZACJI: 2022 - 2023 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 15 399 384 zł DOFINANSOWANIE: 12 519 824 zł Celem projektu jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z otworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z Projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wiercenia do głębokości 1860 m. Przeprowadzona analiza techniczna możliwości wykorzystania energii wód geotermalnych dla Miasta Dębno wykazuje możliwość zastosowania wód geotermalnych dla celów ciepłowniczych i wytworzenie ciepła bezpośrednio z otworu geotermalnego w ilości ok. 3.9 MWh rocznie, co stanowi zapotrzebowanie na ciepło sieciowe w Dębnie od 20% do 30% rocznie (w zależności od temperatur zimowych). DOFINANSOWANIE: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Opublikowane: 7 marca, 2024 12:38 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 2:29 pm