Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie

TERMIN REALIZACJI: 2023 - 2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 178 242 zł DOFINANSOWANIE: 1 212 496 zł Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej w Sarbinowie, o długości 486m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową. Zanim powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej przebudowane zostaną także sieci wodociągowe i telekomunikacyjne oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. DOFINANSOWANIE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opublikowane: 7 marca, 2024 12:33 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 2:29 pm