Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2023-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 539 799,98 zł DOFINANSOWANIE: 343 474,00 zł Nowa atrakcja sportowa powstanie na terenie rekreacyjnym przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębnie. Na placu wszystko będzie takie, jak w prawdziwym ruchu drogowym. Powstaną między innymi alejki w formie zminiaturyzowanych ulic z oznakowaniem zarówno poziomym, jak i pionowym oraz skrzyżowaniami różnego rodzaju.  Będzie miało szereg przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Uzupełnieniem inwestycji będzie zagospodarowanie terenu – pojawią się tablice informacyjne dotyczące zasad korzystania z obiektu, ławki, kosze na odpady oraz stojaki na rowery. Cały obiekt zyska także nowe oświetlanie. DOFINANSOWANIE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Pojezierza.        

Opublikowane: 7 marca, 2024 12:23 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 2:34 pm