Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Piasta w Dębnie – Etap III – na odcinku ul. Wojska Polskiego od km 0+000 do km 0+235

TERMIN REALIZACJI: 2019-2020 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 496 858 zł DOFINANSOWANIE: 764 143,07 zł ZAKRES ZADANIA: Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni oraz chodników na długości 235 m, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, likwidację kolizji z siecią gazową i teletechniczną. Dodatkowo wyremontowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. DOFINANSOWANIE: Fundusz Dróg Samorządowych    

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:58 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 4:59 pm