Przebudowa ul. Wolności w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 064 559,60 zł DOFINANSOWANIE:1 032 279,80 zł ZAKRES ZADANIA: Przebudowano odcinek drogi o długości 415 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem. Powstała inwestycja stanowić będzie dostęp do atrakcyjnej strefy inwestycyjnej do lokowania nowych inwestycji podejmowanych przez MSP. Teren działań inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność inwestycyjną , co stworzy dogodniejsze warunki dla lokalnego przedsiębiorcy oraz nowych inwestorów zainteresowanych wolnymi terenami pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw. DOFINANSOWANIE: Fundusz Dróg Samorządowych    

Opublikowane: 6 marca, 2024 4:56 pm, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 5:01 pm