Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2023-2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 88 254,00 zł DOFINANSOWANIE: 70 602,00 zł

ZAKRES ZADANIA: W ramach inwestycji doświetlone zostaną cztery przejścia dla pieszych w Dębnie na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki.

DOFINANSOWANIE: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

 

Opublikowane: 14 marca, 2024 5:22 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 5:24 pm