Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap I i II. Na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim

TERMIN REALIZACJI: 2018-2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 959 830,66 zł,16 384,70 zł DOTACJA GMINY DĘBNO: I etap: 72 564,11 zł, II etap:2500 zł ZAKRES ZADANIA: Etap I inwestycji obejmował budowę odcinka drogi rowerowej Dargomyśl– Chwarszczany w ramach sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Etap II obejmował znakowanie poziome i pionowe oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu  drogowego sieci szlaków rowerowych na odcinku Trzcińsko- Zdrój – Dębno; Dębno- Dargomyśl o długości ok. 23,2 km. Wkład własny Gminy ok. 7.5% kosztów projektu. FINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Opublikowane: 7 marca, 2024 1:45 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 1:50 pm