Projekt „Łącząc Europę w ramach działania „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU budowa sieci HotSpot’ów w Gminie Dębno

TERMIN REALIZACJI: 2020- 2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 15 000,00 euro ZAKRES ZADANIA:Dostawa sprzętu, instalacja i uruchomienie publicznej sieci Wi-Fi, tj. instalacja lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego internetuw miejscach publicznych w m. Dębno tj.Plaża miejska w Dębnie, Park Miejski w Dębnie, Boisko UKS przy DOK, plac Konstytucji 3-go Maja, UrządMiejski wDębnie, Dębnowski Ośrodek Kultury. FINANSOWANIE: Ze środków Unii Europejskiej, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).

Opublikowane: 7 marca, 2024 1:42 pm, ostatnia aktualizacja: 14 marca, 2024 at 2:33 pm