Rozbudowa, przebudowa budynku strażnicy OSP pełniącej funkcje kulturalne we wsi Dargomyśl

TERMIN REALIZACJI: 2018- 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 930 000,00 zł DOFINANSOWANIE: 388 461 zł ZAKRES ZADANIA: Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, izolacje poziome i przeciwwilgociowe, ocieplenie zewnętrzne i nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz nowe instalacje sanitarne i elektryczne. Ponadto zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaikę i system odzyskiwania wody deszczowej. DOFINANSOWANIE: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.    

Opublikowane: 7 marca, 2024 1:30 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 1:33 pm