Powstanie Domu Dziennego Pobytu i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS)

TERMIN REALIZACJI: 2018-2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 5 149 555,74 zł DOFINANSOWANIE EFRR: 2 832 255,59 zł DOFINANSOWANIE BUDŻET PAŃSTWA: 514 955,57 zł ZAKRES ZADANIA: Projekt obejmował kompleksową przebudowę zabytkowej willi składającej się z część zabytkowej i dobudowanej części współczesnej przy ul. Mickiewicza 36 wraz z przyległym otoczeniem. Pomieszczenia w obiekcie zostały dostosowane na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku. Obecnie mieszczą się tu dwie placówki, które prowadzą dzienne wsparcie dla seniorów z terenu całej gminy. Działania warsztatowe, rehabilitacyjne, edukacyjne. DOFINANSOWANIE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budżet Państwa.    

Opublikowane: 7 marca, 2024 1:25 pm, ostatnia aktualizacja: 7 marca, 2024 at 1:30 pm