Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Wulpińskiej w Tomaszkowie do rowu znajdującego się na działce nr 110 obręb Dorotowo

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 1 411 179,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 183 506,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 953,00 m i szerokości 2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz małą architekturą (ławki, kosze, tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenie.

Opublikowane: 27 marca, 2024 1:48 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 1:55 pm