Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od rowu na działce nr 110 obręb Dorotowo wraz z kładką nad rowem do Dorotowa

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 481 083,75 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 386 835,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 87,00 m i szerokości 2,50 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz małą architekturą (ławki, kosze, tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu a także kładką kompozytową i oświetlenie.

Opublikowane: 27 marca, 2024 1:52 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 1:54 pm