Budowa chodnika w miejscowości Miodówko

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 213 276,26 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 181 284,83 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszą o długości 378,50 m i szerokości 2,00 m o nawierzchni z kruszywa naturalnego wraz małą architekturą (ławki, kosze, tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 27 marca, 2024 1:54 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 1:59 pm