Zagospodarowanie zielenią skarpy przy ul. Warszawskiej w Stawigudzie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 81 904,48 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 61 365,12 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania na skarpie nasadzeno krzewy, byliny i trawy.

Opublikowane: 27 marca, 2024 2:49 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 2:51 pm