Zagospodarowanie terenu wzdłuż schodów terenowych w Bartągu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 461 651,27 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 348 974,12 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania wybudowano nad schodami drewniane pergole, zamontowano oświetlenie, nasadzono drzewa, krzewy, byliny, trawy, zamontowano małą architekturę (ławki, kosze, stojaki rowerowe, siedziska) oraz założono linię kroplującą do podlewania roślin.

Opublikowane: 27 marca, 2024 2:58 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 3:02 pm