Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 4 133 175,06 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 737 701,42 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TERMIN REALIZACJI: 2021-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano drogę częściowo asfaltobetonową oraz częściowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 630,00 m i szerokości zmiennej od 6,00 m do 22,00 m (przy skrzyżowaniu z droga powiatową) wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz jednostronny chodnik o szerokości 2,30 m i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 27 marca, 2024 3:41 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 3:43 pm