Budowa traktu pieszego w ciągu ul. Adama i Ewy w Majdach – II etap

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 529 269,62 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 023 887,04 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022 - 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano 262,00 m drogi – ul. Jarzębinowej w Stawigudzie o nawierzchni z asfaltobetonu, szerokości 6,00 m wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem, obustronnymi pasami rowerowymi i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 6:12 pm, ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia, 2024 at 6:23 pm