Urządzenie plaży w Kręsku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 636 448,48 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: - PROGRAM/FUNDUSZ: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania zamontowano elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze a także wykonano przebieralnię i uporządkowano teren.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:49 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 11:15 am