Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Bartąskiej w Jarotach i Bartągu (od ul. Stawigudzkiej do ul. Jaśminowej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 297 660,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 249 508,58 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022 - 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 107,00 m i szerokości 3,00 m wraz z małą architekturą (tablice), elementami bezpieczeństwa ruchu a także oświetlenie na części ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 109,00 m i szerokości 3,00 m wraz z małą architekturą (tablice), murem oporowym, elementami bezpieczeństwa ruchu a także oświetlenie na części ścieżki oraz remontem kapliczki.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:38 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:56 pm