Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Bartąskiej w Jarotach i Bartągu (odcinek przy kapliczce przy ul. Stawigudzkiej przy bloku nr 8)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 269 657,33 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 219 484,08 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 109,00 m i szerokości 3,00 m wraz z małą architekturą (tablice), murem oporowym, elementami bezpieczeństwa ruchu a także oświetlenie na części ścieżki oraz remontem kapliczki.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:35 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:56 pm