Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Bartąskiej w Jarotach i Bartągu (od ul. Zachodniej do granic administracyjnych gminy)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 358 205,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 285 251,08 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerowo o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 301,00 m i szerokości 2,00 m wraz z małą architekturą (tablice) oraz elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:29 pm, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:56 pm