Zagospodarowanie terenu parku w Bartążku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 412 033,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 157 576,40 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania wbudowano nawierzchnie utwardzone alei parkowych z elementów drewnianych. Dodatkowo wykonano oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury (ławki parkowe, siedziska parkowe liniowe, kosze na śmieci, tablice). Część ścieżek zaprojektowano jako nawierzchnie z kruszywa mineralnego, zaś część jako wyniesione ponad poziom terenu podesty z desek drewnianych.

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:13 pm, ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia, 2024 at 5:31 pm