Zagospodarowanie plaży w Wymoju – I etap

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 322 676,86 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 218 222,72 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano drogę dojazdową z betonowych płyt ażurowych, altanę i pergole, wykonanono nasadzenia roślin i zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, leżaki).

Opublikowane: 2 kwietnia, 2024 5:25 pm, ostatnia aktualizacja: 2 kwietnia, 2024 at 5:35 pm