Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Gagławkach (świetlica)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 14 191,84 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 12 063,06 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, zamontowano hotel dla owadów i karmnik dla ptaków.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:25 am, ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024 at 4:04 pm