Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Stawigudzie (przedszkole przy ul. Warszawskiej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 19 989,49 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 16 991,07 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono krzewy, byliny, zamontowano hotel dla owadów i karmnik dla ptaków.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:47 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm