Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Stawigudzie (miasteczko ruchu rowerowego przy ul. Olsztyńskiej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 57 541,86 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 48 910,58 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, byliny, zamontowano hotel dla owadów i karmnik dla ptaków.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:46 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm