Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Stawigudzie (plac przy krzyżu przy ul. Olsztyńskiej i ul. Warmińskiej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 22 315,61 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 18 968,27 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono krzewy, byliny, zamontowano hotel dla owadów.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:44 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm