Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Stawigudzie (szkoła przy ul. Leśnej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 81 844,99 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 69 568,24 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, byliny, zamontowano hotel dla owadów i karmnik dla ptaków.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:36 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm