Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Bartągu (szkoła)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 44 497,88 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 37 823,20 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, byliny, zamontowano hotel dla owadów i karmnik dla ptaków.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:33 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm