Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Bartągu (ul. Morenowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 34 468,73 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 298,42 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, zamontowano hotel dla owadów.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:29 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm