Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Tomaszkowie (przy ścieżce pieszo-rowerowej)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 38 157,97 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 32 434,27 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono drzewa, krzewy, zamontowano hotel dla owadów.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:24 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm