Tworzenie miejsca różnorodności biologicznej w Pluskach (mała plaża)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 9 193,28 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 7 814,29 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania nasadzono krzewy, zamontowano hotel dla owadów.

Opublikowane: 29 marca, 2024 11:22 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:07 pm