Doposażenie jednostki OSP w Gryźlinach w bezzałogowy statek powietrzny

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 57 000,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: - PROGRAM/FUNDUSZ: Dotacja celowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej TERMIN REALIZACJI: 2020
OPIS: W ramach zadania zakupiono bezzałogowy statek powietrzny (dron) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryźlinach.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:24 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:05 pm