Poprawa warunków kształcenia ogólnego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów w Gminie Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 487 977,54 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 404 972,56 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie do nowowybudowanego skrzydła szkoły, utworzono pracownie: matematyczno-przyrodniczą, polonistyczno-historyczną, językową, artystyczną, komputerową, wyposażono również dwie sale gimnastyczne i zorganizowano pracownię terapii pedagogicznej, socjoterapii i gabinet terapeutyczny.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:52 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:06 pm