Kontynuacja przebudowy drogi gminnej – ul. Spacerowej w Gryźlinach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 441 108,58 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 039 780,50 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania przebudowano 811,00 m ul. Spacerowej w Gryźlinach o nawierzchni z asfaltobetonu, szerokości 5,00 m wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej, jednostronnego chodnika.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:22 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:05 pm