Doposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki OSP w Bartągu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 52 500,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 000,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Dotacja celowa Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania na potrzeby OSP w Bartągu zakupiono nożyco-rozpieracz wyposażony w dodatkowe końcówki, baterię i ładowarkę.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:19 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:05 pm