Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 474 462,63 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 62 653,22 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania dostosowano budynek urzędu gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez wybudowanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowę korytarzy, przebudowę łazienki na parterze i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowano i pomieszczenie do przyjęć interesantów z niepełnosprawnościami wraz z zakupem mebli a parterze, zakupiono tyflomapy oraz odpowiednie tabliczki i nakładki na poręcze schodów z wypukłymi literami.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:16 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:05 pm