Unowocześnienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 743 623,32 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 601 292,82 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni tematycznych (florystycznej, kulinarnej, teatralnej, ceramicznej, malarskiej, krawieckiej, filmowej, dźwiękowej) jak również wyposażono salę widowiskową w Gminnym Ośrodku Kultury.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:05 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:04 pm