Stworzenie planu komunikacji wewnętrznej na terenie sołectwa Wymój

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 21 525,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 11 531,25 zł PROGRAM/FUNDUSZ: „Aktywna wieś” – granty Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wykonano tablicę edukacyjno-informacyjną, zadaszoną tablicę powitalną ze skrzynkami na kwiaty i drewniane kierunkowskazy.

Opublikowane: 29 marca, 2024 10:02 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:04 pm