Budowa oświetlenia ciągu pieszego w Majdach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 257 118,40 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 203 436,89 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania wybudowano oświetlenie uliczne i parkowe wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

Opublikowane: 29 marca, 2024 9:18 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:03 pm