Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-uług dla mieszkańca Gminy Stawiguda

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 951 726,94 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 235 220,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2018-2021
OPIS: W ramach zadania na terenie gminy Stawiguda wdrożono telemetrię i inteligentne e-usług dla mieszkańców oraz dostarczono moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody.

Opublikowane: 29 marca, 2024 9:11 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:03 pm