Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Oczyszczalni w ramach projektu „Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 649 892,42 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 451 292,46 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2020
OPIS: W ramach zadania zamontowano wolnostojącą, naziemną konstrukcję ogniw fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem na terenie oczyszczalni ścieków w Stawigudzie.

Opublikowane: 29 marca, 2024 9:05 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:03 pm