Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce odpoczynku przy szlaku rowerowym w Tomaszkowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 34 907,40 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 671,29 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021
OPIS: W ramach zadania na terenie przy świetlicy wiejskiej wybudowano altanę wypoczynkową, zamontowano elementy małej architektury (stojak rowerowy, ławki, stół, kosze), zorganizowano miejsca na ognisko orz nasadzono rośliny.

Opublikowane: 29 marca, 2024 9:01 am, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 1:03 pm