Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi w Gągławkach

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 27 436,69 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: - PROGRAM/FUNDUSZ: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania utwardzono 40,00 m pobocza wzdłuż drogi w Gągławkach (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, szerokość pobocza do 2,00 m).

Opublikowane: 28 marca, 2024 12:08 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:54 pm